№451531

 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Вид господарської діяльності:

надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рівнем дошкільної освіти

Ліцензійний обсяг

20 осіб

Найменування юридичної особи:

Новофастівський дошкільний навчальний заклад

Ідентифікаційний код юридичної особи:

26224530

Місцезнаходження юридичної особи:

22223, Вінницька область, Погребищенський район, с.Новофастів

Рішення про видачу ліцензії:

РЕР від 11.06.2002р., протокол №3

Строк дії ліцензії:

11.06.2002р. -01.07.2008 р.

Дата видачі ліцензії:

15.08.2002 р.

Начальник управління

М.П.Свіржевський

 

 

 

Договір

Даний договір між дитячою установою та батьками:

____________________________________________________________________________________

зараховує__________ ._____________________________________

і зобов'язує забезпечити йому догляд, виховання та навчання і оздоровлення.

Дитячий садок працює з до 8 00  до 17 00 припятиденному  робочому графіку                 

Де працюють вихователь Павлюк О. І.

В закладі дитині надасться триразове харчування.

За дитиною зберігається місце в дитячому садку у випадку її хвороби, проходження санаторно-курортного лікування, карантині, хвороби або відпустки батьків у  літній період.

Виключення дитини з дитячого садка може здійснюватись у таких випадках:

 • на основі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її перебування в дитячому садку:
 • Коли дитина не відвідує дитячий садок без поважних причин три тижні:
 • В разі не внесення до 20 числа кожного місяця плати за дитячий садок.

Батькам повідомляється про відрахування дитини за 10 днів

Всі працівники дитячого садка зобов'язані сприяти виконанню умов договору : несуть за його порушення, встановлену законом, відповідальність.

Батьки мають право:

 • Брати участь в роботі батьківського комітету  дитячого садка:
  • Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
 • Обирати вихователя, який працює з дитиною:
 • Вимагати неухильного виховання у мов даного договору :
 • Заслуховувати звіти завідуючого дитячого садка про роботу закладу.

Батьки зобов ’язані:

 • Своєчасно вносити встановлену плату за утримання дитини в дитячому садку:
  • Кожен день особисто передавати та забирати дитину у вихователя, не довіряючи її неповнолітнім особам;
 • В разі запізнення дитини в дитячий садок повідомляти вихователя напередодні:
  • Напередодні, протягом 3-х днів сповіщати про відсутність дитини в дитячому садку і причини її відсутності;

«її

 • В разі невідвідування дитячого садка більше 3-х днів - пред'являти довідку від дитячого лікаря про стан здоров'я, більше 2 і-то дня довідку про стан здоров'я та довідку з СЕС;
 • Приймати участь у житті групи, ремонті обладнання, приміщення, господарських роботах.

Додаткові умови:__________________________________________________________ .. .

Завідуюча дитячим садком

Вихователь_____________

Підпис батьків___________

 

 

 

 

Прекрасні  ігри,  меблі,  двері

У групі  гарні інтер’єри.

Лиш  Вам  усе  це  завдяки…

Вам  щиро  дякуєм ,  батьки!

За  допомогу  і  терпіння,

І  за  взаєморозуміння,

Хай  процвітає  наш  садок

Для  Ваших дорогих  діток!

Зростають  в  нім  вони  щасливі

Батьки!  Велике  Вам спасибі!

РОБОТА З БАТЬКАМИ

в Новофастівському ДНЗ

Система роботи з батьками в Новофастівському ДНЗ :

 • анкетування батьків;
 • консультації для батьків  ( усні та у вигляді інформації  в батьківському куточку та тематичних папках);
 • «гаряча лінія»;
 • тематичні папки;
 • співпраця з батьківським комітетом;
 • родинні свята;
 • «домашні завдання для батьків»
 • батьківські збори

Налагоджено роботу батьківського комітету, за сприяння якого було закуплено нові іграшки для дітей, подаровано батьками принтер для садочка, колонки.  Також залучаються батьки до благодійної допомоги в облаштуванні національно – патріотичного куточка. Батьки допомагають ДНЗ в забезпеченні закладу овочами, фруктами та консервацією.

Здійснення завдань виховання дітей-дошкільників, зокрема формування в них доброзичливих взаємин з ровесниками, передбачає пошуки і розробки ефективних методів і прийомів цілеспрямованого впливу. Вихователь дошкільного закладу спільно з батьками   формують в дітей позитивні навички поведінки і якості, які визначають характер їхніх взаємин і з дорослими, і однолітками. Тож одним із основних завдань колективу залишається співпраця з батьками в слідуючих напрямках:

 • адаптація дітей до умов закладу
 • повноцінне харчування – запорука здоров’я вихованців
 • проектування сімейних цінностей на формування моральних устоїв дітей
 • соціалізація та виховання патріотизму дошкільників
 • трудове виховання в сім’ї та закладі
 • роль сім’ї у прищепленні толерантності та дружелюбності в дитячому колективі
 • «здорова родина – сім’я без шкідливих звичок» та ін..

 

 

 

 

Захист від будь-якої пропаганди;що завдає шкоди її здоров'ю, моральному і духовному розвитку; приниження її гідності; здоровий спосіб життя.

 1. Права батьків :

Обирати і бути обраним до органу самоврядування закладу;

Брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненню матеріально - технічної бази;

Захищати інтереси дітей; своєчасно вносити плату за харчування дитини; слідкувати за станом здоров'я дитини.

 1. На посаду педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну педагогічну освіту.
 2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України « Про освіту », « Про дошкільну освіту » іншими нормативно-правовими актами., правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Педагогічні працівники мають право: на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми; брати участь у роботі органів самоврядування закладу; на підвищення кваліфікації; участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо; вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; на соціальне та матеріальне забезпечення; на захист професійної честі та власної гідності.
 4. Педагогічні працівники зобов'язані: виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку умови трудового договору, дотримуватись педагогічної етики, брати участь у роботі педагогічних заходів, виконувати накази та розпорядження керівництва .
 5. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із

законодавством.

 1. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону У-раїни « Про забезпечення санітарного та апемічного благополуччя -зселення » ( 4004-12 ) проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

 

 

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА Новофастівським ДНЗ

за 2016 - 2017 навчальний рік

 

 Новофастівський  дошкільний навчальний заклад, який знаходиться за адресою с. Новофастів Погребищенського району Вінницької області по вул. Ковалівка1 ,  працює з 12. 05. 1970 року. Заклад розрахований на 15-20 дітей та укомплектований штатом   з  4,25 посадових одиниць, з яких 2 педагогічні працівники : завідуюча та вихователь   з вищою та середньою спеціальною освітою, обоє атестовані. Помічник вихователя і кухар  теж відповідної кваліфікації працюють на проатестованих робочих місцях. 

         Дошкільний заклад відноситься до Новофастівського освітнього округу, є юридичною особою  та здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Конвенцією «Про права дитини», відповідно до вимог Закону України   «Про дошкільну освіту»,  Концепцією дошкільного виховання  в Україні, згідно Статуту ДНЗ та Колективної угоди між працівниками та адміністрацією,  Санітарного регламенту, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими інструкціями, інструктивно – методичними листами обласного та районного відділу освіти та науки.  Зміст освітньо – виховної  роботи  ДНЗ  відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено  вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості  дитини перед її вступом  до школи. В 2016-17 н. р. заклад працював за Програмою розвитку «Дитина». Підготовка п’ятирічок до школи  здійснювалась   за програмою «Впевнений старт».

На сьогоднішній день у ДНЗ працює одна різновікова група. До першого червня 2017 р. в садочку перебувало 16 дітей віком від 3 до 6 років.Одна дитина прийомна, одна – батько учасник АТО.Відповідно до  наказу   «Про організацію обліку дітей                                                                                                                                                                                                  дошкільного віку»,  в закладі складено та оформлено   персоніфікований список дітей дошкільного віку  за роками народження,  який  щорічно оновлюється та доповнюється, збирається інформація і про дошкільнят с. Бабинці.У 2017-18н. р. планується охопити підготовкою до школи 5дітей п’ятирічного віку. Працівниками закладу систематично проводиться робота з батьками   дітей  від 0 до 6 років, які мешкають у селі, з метою охоплення   освітою всіх дітей  дошкільного віку..   

        Колектив ДНЗ в 2016-17 навчальному році працював над  педагогічною проблемою «Особистісно-орієнтоване виховання дошкільників шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій».  Упродовж     року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дошкільників, як основи у формуванні гармонійної , всебічно розвиненої , здорової особистості засобами українського народознавства». Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної   освіти , задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та збереженні здоров’я дітей   , створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Важливим є також створення умов для освоєння дітьми валеологічного орієнтування,  оволодіння ними морально-етичних  норм, а також способів розв’язування  конфліктів , здатності бути не лише лідером, а в разі необхідності  - думаючим старанним виконавцем. Для здійснення запланованих завдань, було побудовано освітньо – виховний процес так, щоб створити за допомогою предметно - розвивального середовища   всі умови для фізичного, інтелектуального, духовного та соціального розвитку кожної дитини. 23 квітня 2017р. на базі Новофастівського ДНЗ  було проведено районний семінар для вихователів «Національно – патріотичне виховання дошкільників засобами українського народознавства».  Для реалізації  освітніх завдань в закладі створено необхідні умови , а саме :  

 • облаштовано  навчально  - розвивальні осередки, а також етнографічні куточки з  національно - патріотичного виховання;
 • створено комфортні домашні умови для перебування вихованців;
 • забезпечується гармонійний всебічний розвиток дошкільнят завдяки високій фаховій майстерності  колективу;
 • проводиться  активна інформативно – консультативна робота з батьками;
 •  залучається громадськість та інвестори для створення надійної матеріально – технічної бази закладу.      Важливе місце в навчально – виховному процесі займає патріотичне виховання  дошкільнят : організовано семінар для вихователів по національно – патріотичному вихованню, проведено батьківські збори на тему «Міцна родина – сильна країна», проведено ряд заходів та занять з українського народознавства, спортивно розважальний захід «Ми малята – козачата», оформлено виставки робіт «Українець я маленький, Україна моя ненька», виховний  родинний захід до 8 березня, до Дня матері,   виготовлено своїми руками обереги, іграшки та ін, досліджено в родинах свій родовід і оформлено дерево роду.  Діти відвідували пам’ятники на території села, покладали квіти,  брали участь в акціях «Подарунок бійцю АТО»,    відправляли  свої  малюнки воїнам.

Для якісної реалізації головної задачі з формування життєвої компетентності та розвитку соціальної активності дошкільників педагогічним колективом велась систематична та планова робота щодо виконання завдань, окреслених  в річному плані .          Педагогічний колектив закладу   вивчає та впроваджує в практику   досвід вихователів району та сучасних передових  педагогів у сфері  дошкільної  освіти.З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури,  дидактичні  матеріали,  які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року працівники. Також  було проведенопідписку на фахові журнали та періодику. Завідуюча проходить курси з перепідготовки на базі КВНЗ «ВАНО»

         Осучаснення  навчально-виховного процесу здійснюється  за допомогою технічних засобів : комп’ютера, оргтехніки. Дітям придбано ігровий  дитячий розвиваючий комп’ютер.   Педагогічний  колектив  садочка брав участь   в роботі   методичного кабінету  . зокрема з питання «Формування комунікативних навичок дошкільників»  Також постійно проводиться інформування батьків  за допомогою  Інтернет - ресурсів   .

  Відповідно до річного плану роботи ДНЗ постійно здійснюється творчий пошук нових  форм навчально-виховної роботи, базовою умовою  якої є формування свідомої , самодостатньої особистості, яка дбає про своє фізичне, психічне, духовне здоров’я . Протягом року було проведено велику кількість  планових та позапланових заходів як з дітьми так і з батьками:

 • дні , Тижні  безпеки  дитини в рамках  яких дітей та батьків знайомили  з безпечною поведінкою вдома та на вулиці , дії  в разі надзвичайних ситуацій, за допомогою рольових ігор, розігрування ситуацій , віршованих правил безпеки, інсценівок, таких як, наприклад:  «Казка про червоного півня», « Вогонь -  друг, вогонь - ворог», « Пожежники», «Я вдома сам», «Аварія», «Світлофор Моргайко»,  «Правила дорожнього руху», та ін..
 • відпрацювання з дітьми дій з евакуації та наданню допомоги  в разі надзвичайних ситуацій, терористичного акту
 • проведено яскраві масові заходи  до Дня  Козацтва, Святого Миколая  ,  Нового року, 8 Березня,  свято   Випуску в дитсадку.
 • постійно діє виставка дитячих малюнків та робіт . Для батьків  розгорнуто інформаційні куточки,  папки «батьківського всеобучу»,  та «консультації для батьків»
 • продовжується  робота по оформленню розвивальних осередків у вигляді етнографічних куточків.                                                                                                                                                   

  Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2016-2017 навчальному році проводилося під

час проведення тематичного контролю. Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на достатньому рівні.  Необхідно звернути увагу на   роботу з формування у дітей  художньо – естетичних навичок , навиків ручної праці та мовленнєвий розвиток.  Здійснювалось  тематичне вивчення  організації роботи по формуванню навичок самообслуговування та мовленнєвий розвиток.  

  З метою реалізації програми наступності ланок «дошкільний заклад» - «початкова школа», здійснюється співпраця педагогічного колективу садочка  та  Новофастівської ЗОШ І-ІІІ ст.  Протягом навчального року в рамках співпраці зі школою :

 • були організовані екскурсії для  дітей: на Свято першого та останнього дзвоника (вересень, травень), свято Букварика (травень),  екскурсії по школі, класах, їдальні, спортзалі, стадіоні;(вересень, квітень),
 •  -  проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками п’ятирічок ,
 •  проводилось  ознайомлювальне відвідування вчителем початкових класів  занять в ДНЗ. 
 • вихователем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація дошкільників до умов школи
 • представники адміністрації школи, вчителі відвідували виховні заходи в дитячому садочку,
 •   завідуюча    брала  участь у засіданні педагогічної ради з питання наступності дошкільної та початкової освіти;
 • відбулося знайомство з майбутньою першою вчителькою,  

 Також велику інформаційно – просвітницьку роботу дошкільний заклад проводить з батьками вихованців. Основними питаннями  є:

 • адаптація дітей до умов закладу
 • повноцінне харчування – запорука здоров’я вихованців
 • проектування сімейних цінностей на формування моральних устоїв дітей
 • трудове виховання в сім’ї та закладі
 • соціалізація та виховання патріотизму дошкільників
 • роль сім’ї у прищепленні толерантності та дружелюбності в дитячому колективі
 • «здорова родина – сім’я без шкідливих звичок» та ін..

   

       Належна увага приділяється харчуванню дітей . В закладі здійснюється  трьохразове харчування  за рахунок бюджетних коштів сільської ради та  40 відсоткової батьківської плати за харчування. Забезпечується широкий асортимент продуктів харчування  відповідно до санітарних норм, перспективного  меню та технологічних карт.  Аналіз  якості харчування  засвідчив, що норми  виконуються на 70-80%, зокрема, задовольняється  потреба в м’ясі, молочному, маслі, рибі, цукрі, круп’яних виробах. Вартість харчування на сьогоднішні день становить 14-17 грн, батьківська плата,  відповідно,  6 – 7 грн. в день ( 40 %). В повній мірі діти забезпечені овочами завдяки батьківській благодійній допомозі.    Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з різних питань та, зокрема, соціального захисту дітей. Керівництво закладу  допомагає  батькам вихованців отримати можливість пільгового харчування   дітей . Одна дитина, батько якої є учасником АТО харчується безкоштовно. Харчування дітей пільгового контингенту    профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.    В порівнянні з минулими  роками, забезпечення та асортимент  продукції  покращився.  

Приміщення обладнане усім необхідним згідно санітарних норм та правил утримання дошкільних навчальних закладів. Меблями та м’яким інвентарем дитсадок забезпечений на 90%. Фінансування  та утримання установи здійснюється за рахунок бюджетних коштів Новофастівської сільської ради,   спонсорській допомозі ТОВ ПК «Зоря Поділля» та батьківської благодійної допомоги. За сприяння   спонсорів у закладі  здійснено оздоблення фасаду, встановлено ігровий майданчик,   замінено огорожу та розпочато переобладнання ігрової кімнати та роздягальні.  За рахунок батьківської  благодійної допомоги придбано колонки до комп’ютера (400 грн.), закуплено іграшки на суму 3 тис.грн.. За рахунок бюджетних коштів встановлено нові ворота, збудовано тіньовий під навіс (5 тис), придбано нову постільну білизну на 20 ліжок, нові покривала(11 тис), здійсненюється косметичний ремонт приміщення. Заклад повністю забезпечено побутово – господарчими засобами та канцтоварами.

   Основним із завдань ДНЗ є виховання дітей здоровими.      Питання захворюваності, відвідування та харчування вихованців систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх виправлення.  За результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складено  листки здоров’я вихованців, згідно з якими   здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. З метою зниження захворюваності  протягом року у виховному процесі застосовувались  оздоровчі  заходи (фізичні вправи, загартування повітрям  , використання фітотерапії,  часнику, цибулі, лимонів). Для  попередження дитячого травматизму та впровадження заходів з  безпеки  життєдіяльності,  було  проведено цикл занять як з працівниками, так і з дітьми  з правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та  надання першої допомоги потерпілим. Звертається  велика увага питанням профілактики інфекційних захворювань та  формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу забезпечує  сімейний лікар.  В дитячому саду відсутня посада медичної сестри, немає медичного кабінету, ізолятора для  дітей з інфекційними захворюваннями.  Тому це впливає на якість надання першої домедичної  допомоги. За минулий навчальний рік випадків травматизму як серед дітей, так  і  серед персоналу не зафіксовано. Адже головним для дошкільного закладу є здоров’я його вихованців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2

загальних зборів колективу Новофастівського ДНЗ ,

батьків та громадськості

від  20. 06. 2017р

Присутні : ___ чол.

Порядок денний:

 1. Звіт керівника ДНЗ  Стаднійчук  М. Ю.  за період  роботи дошкільного закладу у  2016-2017 н. р.
 2. Обрання лічильної комісії для оцінки  роботи керівника.

Слухали:

 1. Завідуючу  Новофастівським  ДНЗ Стаднійчук М. Ю. , яка  детально прозвітувала про роботу за 2016 -2017 н.рік.  Керівник  висвітила свою роботу в таких напрямках:
  • навчально -  виховний процес : інновації та  напрацювання педагогічного колективу,  особистісно – орієнтований підхід до кожної дитини ;
  •  вивчення стану організації життєдіяльності дітей
  • вдосконалення педагогічної майстерності  колективу;
  • питання наступності  ДНЗ -  загальноосвітньої  школи;
  • безпека  життєдіяльності  всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • завдання,  які стоять перед  дошкільним закладом  в майбутньому;
  • організація якісного повноцінного харчування дітей в садочку;
  •  покращення матеріально-технічної бази  в ДНЗ відповідно до санітарного регламенту, допомога в цьому  спонсорів та батьків
  • співпраця з батьками , громадськістю.

 

 1. По  другому  питанню було створено лічильну комісію для голосування в складі:

 

 

 

 

Було виготовлено 50  бюлетенів.

Проголосувало _____ чол,

здали  невикористаних бюлетенів___________.

 

 

Результати голосування:

Оцінити роботу керівника на               «задовільно»  – ________

                                                                 «незадовільно» - _______

 

Вирішили:

 1. Роботу керівника вважати    ________________

 

 

Голова зборів :                                        ___________________

Секретар:                                                 ___________________

 

 

 

 

і. Загальні положення.

 1. Новофастівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку створено на підставі рішення Новофастівської сільської ради 12.05.70 р.
 2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 22223, Вінницька область, Погребищенський район, с. Новофастів, вул. Ковалівка.
 3. Засновник дошкільного закладу: Новофастівська сільська рада.
  1. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріальне - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень,їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
  2. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України ( 254 к/96 ВР ), Законами України « Про освіту » ( 1060-12 ), « Про дошкільну освіту (2628-14), Положенням про дошкільний навчальний заклад України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.(305-2003-п) іншими нормативними актами , власним статутом.
  3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку встановленого зразка.
  4. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей , створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
  5. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості. Розвиток творчих здібностей та нахилів.
 4. Забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати

освіту.

 

 

 

 

 

 1. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 2. План роботи затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується органом управління освітою. План роботи на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідемічною службою.
 3. У дошкільному закладі українська мова навчання і виховання.
 4. Навчально-виховний процес здійснюється за програмою « Я у світі »,що затверджений Міністерством освіти і науки України і Академією наук України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ.

 1. Порядок забезпечення продуктами харчування - підприємці постачають продукти ; умови постачання відповідно до санітарно- гігієнічних норм і правил.
 2. У закладі встановлено 3-х разове харчування.
 3. Контроль за організацію харчування та якістю харчування , вітамінізацію страв, якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на завідуючу дошкільним закладом.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ .

 1. Медичне обслуговування дітей здійснюється Погребищенською ЦР/1 та Новофастівською дільничою лікарнею.
 2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних заходів.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь, помічник вихователя, кухар, батьки, фізичні особи, які надають освітні послуги.

~.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти : безпечні умови .тримання,розвитку, виховання і навчання;

 

 

 

 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних

осіб.

 1. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:
 2. придбати, орендувати необхідне його обладнання та інше майно;
 3. отримати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб;
 4. здати в оренду приміщення.
 5. Статистична звітність 85- К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
 6. Порядок проведення діловодства визначається законодавством, нормативно - правовими актами України та інших центральних органів виконавчої влади , яким підпорядковується заклад.

За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію сільської ради.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

 1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться 1 раз на 10 років у порядку встановленому МОН освіти і науки України.
 2. Контроль за дотриманням дошкільних закладів державних вимог щодо змісту рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Погребищенської райдержадміністрації.
 3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально - виховним процесом здійснюється Новофастівською сільською радою.

 

О.І. Павлюк.

Подпись: О.І. Павлюк.КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ :

 

 

 

 

 1. Педагогічні працівники підлягають атестації 1 раз на 5 років. Відповідно типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого МОН України.
 2. Педагогічні працівники, які порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації, не відповідають даній посаді,звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ.

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником Новофастівською сільською радою.

8.2 Безпосереднє керівництво здійснює завідуюча, яка призначається і звільняється з посади органом управління освітою.

Керівник дошкільного закладу:

 • Здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
 • Діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах;
 • Укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

Розпоряджається в уставленому порядку майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

 • Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • Затверджує штатний розклад за погодженням із засновником;
 • Контролює організацію харчування і медичного обслуговування;
 • Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • Забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних норм, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і батьків;
 • Контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів

 

 

 

___

Подпись:

ІЧИ01 <

Подпись: ІЧИ01 <

ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу освіти Погребищенської РДА

< */                  «у І . р,

Б. Охріменко

/> о<!

5УУгесірацію юриді

ПРОВЕДЕНО

/5-Ої- УУ’ООр-


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення №140 35 - ї сесії Новофастівської сільської ради 5-госкликання від 11 грудня 2009 року.


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


 

 

 

 

 

 


С. НОВОФАСТІВ
2009 РІК

 

 

 

розвитку , виховання і навчання дітей їх віковим особливостям, здібностям і потребам;

Організовує різні форми співпраці з батьками;

Щороку звітує про навчально-виховну методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність на загальних зборах колективу і батьків;

 1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі педагогічної ради. Кількість засідань педагогічної ради - 4 на рік.
 2. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків і скликаються 2 рази на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

Загальні збори :

Приймають Статут, зміни і доповнення , обирають раду дошкільного

закладу;

Заслуховують'звіт керівника, розглядають питання функціонування дошкільного закладу;

Затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу.

МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1 Відповідно до рішення виконкому сільської ради дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання , ігрові майданчики

9.2. Дошкільний заклад знаходиться в типовому приміщенні.

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

10.1 Джерелами фінансування дошкільних закладів є кошти:

- засновника;

 

 

ю. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним статутом.

її. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію дошкільних завдань закладів освіти , забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту. Рівня і обсягу, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

12. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

Заклад розрахований на 15 місць.

 1. Наповнюванїсть груп ранній вік - 15 дітей, молодший- стар-20 дітей.
 2. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити: свідоцтво про народження дитини, медичну довідку про стан здоров'я дитини, документ для встановлення батьківської плати.

2.3.3а дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також літній період (75 днів).

2.4.Відрахування дітей може здійснюватись за бажанням батьків та у разі несплати плати за харчування дитини протягом двох місяців.

РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 8 годин щоденно. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
 2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок - 8.00. кінець

- 17.00.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня.

З 1 червня по 31 серпня - ( оздоровчий період ).